Enquête Verloskundige - en Kraamzorg verleend door de Moriaen.
Graag vernemen we, hoe je onze zorg hebt ervaren. Wil je zo vriendelijk zijn deze enquête in te vullen zodat wij altijd kritisch naar de door ons verleende zorg kunnen blijven kijken.
start
 
Wat is je naam? *

 
Wat is je woonplaats? *

 
Waar ben je bevallen? *


 
Datum van je bevalling *

 
Naam van je zorgverzekeraar

 
De navolgende vragen hebben betrekking op de diensten van verloskundigenpraktijk De Moriaen.
Heb je alleen gebruik gemaakt van de diensten van MoriaenKraamzorg dan kun je doorbladeren naar vraag 34.

 
Hoe kwam je bij onze praktijk terecht?


 
Ik ben geïnformeerd over hoe de praktijk is georganiseerd.

telefoonnummers, bereikbaarheid, openingstijden etc

 
Ik kon met mijn vragen en zorgen bij de verloskundigen terecht.


 
De verloskundige gaf mij voldoende informatie over wat ik van haar kon verwachten aan zorg en begeleiding.


 
De verloskundigen gaven mij genoeg ruimte om mijn zwangerschap, bevalling en kraambed op mijn eigen manier in te vullen.


 
Alle verloskundigen zaten voor wat betreft hun adviezen op een lijn.


 
De verloskundige gaf mij tijdens de controle voldoende en duidelijke informatie over het verloop van mijn zwangerschap.


 
Ik ben in de zwangerschap voldoende geïnformeerd over de bevalling en de mogelijkheden daaromtrent.


 
Hoe heb je de voorlichtingsavonden ervaren?


 
Hoe heb je de yoga ervaren?


 
Hoe heb je de borstvoedingcursus ervaren?


 
Ik wist in welke situaties ik de verloskundige moest/kon bellen.


 
In noodgevallen kon ik de verloskundige snel genoeg bereiken.


 
Ik kon met mijn vragen en zorgen bij de verloskundige terecht en wist/voelde dat ik altijd bij de verloskundige langs kon komen en/of bellen.


 
De verloskundige betrok mijn partner, en eventuele andere kinderen goed bij de zwangerschap, bevalling en kraambed.


 
De verloskundige maakte, toen ik ging bevallen, duidelijke afspraken met mij wanneer zij langs zou komen.


 
Wie waren er betrokken bij de zorg rondom je bevalling?


 
De verloskundige begeleidde mij goed tijdens de bevalling.


 
De verloskundige gaf mij informatie over de periode na de bevalling.


 
Ten aanzien van de (borst)voeding voelde ik mij ondersteund door de verloskundige.


 
De verloskundige en de kraamverzorgende zaten voor wat betreft adviezen op een lijn.


 
Ik kreeg gelegenheid om de bevalling met de verloskundige na te bespreken.


 
Hoe heb je de begeleiding van de verloskundige in het kraambed ervaren?


 
Wat vond je van de informatie op de website van de Moriaen?


 
Welk cijfer geef je de verloskundigenpraktijk? 
Wat vond je prettig aan onze verloskundigenzorg.

 
Heb je tips ten aanzien van onze verloskundigenpraktijk?

 
Zou je verloskundigenpraktijk de Moriaen aanbevelen aan andere zwangeren.

     
 
De navolgende vragen hebben betrekking op de kraamzorg periode.

 
Welke organisatie heeft kraamzorg verleend?


 
Wie was je kraamverzorgende?

 
Hoe heb je het contact met de kraamorganisatie ervaren?


 
Heeft er van tevoren een intake plaatsgevonden?


 
Ik was voldoende geïnformeerd omtrent de taken van de kraamverzorgende.


 
Ik was voldoende geïnformeerd omtrent het aantal uren dat vergoed werd door mijn zorgverzekeringzorg.


 
Heb je de zorguren die je hebt aangevraagd ook daadwerkelijk gekregen?

     
 
Hoe vond je de bereikbaarheid van de kraamorganisatie?


 
Hoe tevreden ben je over de samenwerking tussen kraamverzorgende en verloskundige?


 
Mijn kraamverzorgende was deskundig.


 
Mijn kraamverzorgende was vriendelijk.


 
Mijn kraamverzorgende was behulpzaam.


 
Mijn kraamverzorgende was zelfstandig


 
De zorg voor mij als kraamvrouw was:


 
De zorg voor mijn baby was:


 
De ondersteuning met betrekking tot borstvoeding was:


 
De ondersteuning met betrekking tot flesvoeding was:


 
De ondersteuning van mijn huisgenoten was:


 
Ik kreeg voldoende mondelinge voorlichting en schriftelijke instructies met betrekking tot mijn baby.


 
Het verrichten van huishoudelijke taken was:


 
Er werd rekening gehouden met mijn persoonlijke situatie, culturele achtergrond en wensen.


 
Hoe vond je het kraamdossier?


 
Heeft er tijdens je kraamzorgperiode een wisseling van kraamverzorgenden plaatsgevonden?

     
 
Hoe heb je dit ervaren?


 
Welk cijfer geef je de kraamverzorgende?

 
Welk cijfer geef je de kraamorganisatie?

 
Als je een aspect van onze dienstverlening zou mogen verbeteren, wat zou je de organisatie dan willen meegeven.

 
Overige opmerkingen ten aanzien van de verloskundige- en/of kraamzorgperiode.

 
Wil je naar aanleiding van deze vragenlijst teruggebeld worden?

     
Bedankt voor het invullen van deze typeform
Creëer nu je eigen typeform — het is gratis, makkelijk en mooi
Creëer een <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform